Styrelse


Ordinarie ledamöter
Per Wisaeus - Ordförande  
Tobias Magnusson - Kassör 
Jerker Kaj - Sekreterare 
Yasmina Jakobsson 
Rut Lingegård

Suppleanter
Elina Lampinen
Johnny Hallberg
Linn Fränngård

Ansvarsområden styrelse Bostadsföreningen Hemtrevnad:

Information till nya medlemmar
Yasmina Jakobsson och Per Wisaeus 

Kreditupplysningar
Per Wisaeus 

Namnskyltar och portkoder
X

El, brandskydd och VVS
En ansvarig per trappuppgång. 

Per Wisaeus - Hantverkaregatan 12 yttre
Johnny Hallberg - Hantverkaregatan 12 inre
Elina Lampinen - Hantverkaregatan 14 yttre
X - Hantverkaregatan 14 inre

Vid större el, brandskydd- och VVS frågor 
Johnny Hallberg

OVK-protokoll
OVK = Obligatorisk ventilationskontroll 
Per Wisaeus

Sophantering
Yasmina Jakobsson

Tvättstugor
X

Motionsrummet/ Träning
X

Lägenhetsregister
X och Julia Wallin, Bredablick förvaltning

Nycklar 
Per Wisaeus

Vaktmästare
Johnny Hallberg

Arbetsledning
Styrelsen

Arbetsdagar
X

Anslagstavlor
X

Trädgård
Lars Ekström (delegerat)

Mail
Per Wisaeus

Hemsida
Per Wisaeus

Kontakt förskolan Filifjonkan, Hantverkaregatan 12
Johnny Hallberg - Praktiska frågor
X - Frågor rörande ekonomi


Kontaktuppgifter styrelsen:
bfhemtrevnad@gmail.comPopulära inlägg